La Tertulia, een club van Spaans sprekenden. De verenging stelt zich ten doel: kennis van de Spaanse taal te bevorderen door in groepsbijeenkomsten (Tertulias) kennis te nemen van de geschiedenis en de cultuur van Spanje en Latijns-Amerika.

Het uitgangspunt is dat een tertulia op niveau een grote educatieve waarde heeft,  je kritische geest aanscherpt en je verdraagzaamheid voor ideeën van anderen bijbrengt.  Tertulias maken het mogelijk vriendschappen te vestigen, sociale contacten te verbreden en de culturele horizon van de deelnemers te verbreden.

Tertulias waarbij veel samen gediscussieerd worden, helpen je je gespreksvaardigheid te verbeteren aan de hand van discussies over literatuur, geschiedenis, .. en de daarmee verbonden culturen. Bij deze tertulias gaat een ieder uit van zijn eigen gedachten, gesprekservaringen en argumenten en maken de deelnemers ook gebruik van de ervaringen in hun persoonlijke leven.

  • Door actief deel te nemen leer je eventuele persoonlijke gevoelens van onzekerheid te overwinnen.
  • Iedereen mag deelnemen en wordt ook gestimuleerd dat te doen.
  • Zo komen waarden als solidariteit met je medemens, onderling respect en dergelijke  tot ontplooiing.
  • Je leert individueel en samen als groep.
  • Je kunt je op bepaalde thema’s richten.
  • Het lezen en aanhoren van de klassieken vormt een goed uitgangspunt om alles te kunnen lezen en verstaan.
  • Er kunnen ook andere vormen aan bod komen zoals schilderkunst en film.

La Tertulia kent twee verschillende vormen van lidmaatschap:

  • € 30,00 per persoon
  • € 55,00 als (echt)paar

 

Deel ons met de wereldShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone