Welkom op deze pagina van La Tertulia.

Hier leest u praktische informatie over de cursussen, die La Tertulia verzorgt zoals: 1. de periodes, waarin lesgegeven wordt. 2. het verschuldigde lesgeld. 3. de boeken die tijdens de cursussen gebruikt worden

1. DE PERIODES, WAARIN LESGEGEVEN WORDT: 15 lessen van januari tot mei — 8 lessen vakantiecursus in juni en juli —  15 lessen van september tot december

2. LESGELD:elke cursus van 15 lessen kost € 160.-. Hiervoor krijg je 15 lessen van 1 uur en 15 minuten. Boeken zijn niet in deze prijs inbegrepen. De aangeschafte boeken worden in de 4 opeenvolgende cursussen gebruikt. Bovendien zijn leerlingen welkom op de avonden van “Cafe Español” van la Tertulia.  Zij hebben daar gratis toegang.

student slider

3. DE BOEKEN, DIE GEBRUIKT WORDEN

LET OP!! De indeling van deze modulen is gebaseerd op de methode Con gusto 1 en 2

CON GUSTO 1 

Module 1.1 Vereist: Beginniveau: Geen

Het doel: Het verkrijgen van basiskennis. De nadruk ligt op de uitspraak, luister- en leesvaardigheid. Bovendien leert u de grammaticaregels, die daarbij nodig zijn.

U leert: iemand in het Spaans begroeten, zeggen hoe u heet, wat u doet en waar u woont, over vrienden en familie spreken en aangeven wat u leuk of niet leuk vindt.

Grammatica: U leert de uitspraak regels [ch, j, ll, ñ …], het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, het verschil tussen SER en ESTAR, het gebruik van GUSTAR en het vervoegen van regelmatige werkwoorden [eindigend op -AR, -ER en -IR].

Module 1.2 Vereist: Beginniveau: U voldoet aan de eisen voor Module 1.1

Doel: Het uitbreiden van de woordenschat en kennis en het trainen van Spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

U leert: boodschappen doen [naar de prijs vragen; namen van etenswaren; afrekenen], iets bestellen in een café/restaurant; vragen en zeggen hoe laat het is; de weg vragen; wijzen en vertellen waar iets zich bevindt.

Grammatica: u leert de vervoegingen van regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd, het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord als lijden voorwerp en het verschil tussen HAY en ESTAR

Module 1.3 Vereist: Beginniveau: U voldoet aan de eisen voor Module 1.1 en 1.2

Doel: Het uitbreiden van de woordenschat en het verder ontwikkelen van spreek-, luister- en schrijfvaardigheid.

U leert: een klacht indienen; excuses aanvaarden; ergens mee/niet mee instemmen;  aangeven wat u leuk of niet leuk vindt; informatie inwinnen; over het weer praten en dingen vergelijken.

Grammatica: U leert de Presente Perfecto [“Esta semana he trabajado con Ana”], de wederkerende werkwoorden [“Me levanto a las 8am”] en de Gerundio [“Estoy trabajando con Ana”].

Module 1.4

Vereist: Beginniveau: U voldoet aan de eisen voor Module 1.1, 1.2 en 1.3 Doel: Het uitbreiden van de woordenschat; kennis van de Spaanstalige wereld en intensiver  trainen van spreek- luister- en schrijfvaardigheid.

U leert: een afspraak maken; een voorstel doen of afwijzen; iets omschrijven; over uw woning praten; over gebeurtenissen uit het verleden spreken en vertellen welke uw plannen zijn.

Grammatica: u leert de indefinido [“Ayer trabajé con Ana”] en de Nabij toekomst [“Mañana voy a trabajar con Ana”]

Cursisten die het boek Con gusto 1 afgerond hebben, hebben de kennis die correspondeert met niveau A1 volgens de ERK (= Europees Referentie Kader).

teacher

 CON GUSTO 2 

Module 2.1

Vereist: Beginniveau: U voldoet aan de eisen voor Module 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4

Doel: Het trainen van uitspraak, luister- en schrijfvaardigheid. Van de grammatica meer over de verleden tijd in het Spaans.

U leert: karaktereigenschappen; veronderstellingen doen; over voorkeuren en moeilijkheden spreken; over gezondheid spreken; over gewoontes en herinneringen praten.

Grammatica: u leert de onregelmatige vorm van de Indefinido [“Ayer estuve con Ana”] en de Imperfecto [“Antes trabajaba mucho con Ana”].

Module 2.2

Vereist: Beginniveau: U voldoet aan de eisen voor Module 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 2.1

Het doel: verdieping van de Spaanse taal in woord en geschrift. Dieper ingaan op het gebruik van de verleden tijd in het Spaans en uw kennis van de Spaanstalige wereld uitbreiden.

U leert: kleding beschrijven en kopen; over feesten en evenementen spreken; iemand uitnodigen; iets te eten of drinken aanbieden of afslaan; iemand feliciteren; keuzes maken; toestemming vragen of geven en adviezen geven.

Grammatica: u leert de gebiedende wijs [“Trabaja con Ana”] en het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord als lijden voorwerp en meewerken voorwerp.

Module 2.3

Vereist: Beginniveau: U voldoet aan de eisen voor Module 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 en 2.2

Doel: gspreek-  schrijfvaardigheid verbeteren. Spelling, uitspraak en intonatie staan hier centraal.

U leert: over de natuur spreken; uitstapjes organiseren; iets verbieden; blijdschap en medeleven uitdrukken; zeggen dat iets wel of niet nodig is; noodzaak, vermoedens uiten en over de toekomst spreken.

Grammatica: u leert de ontkennende gebiedende wijs [“No trabajes con Ana”] en de toekomende tijd [“Trabajaré con Ana”].

Module 2.4

Vereist: Beginniveau: U voldoet aan de eisen voor Module 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 en 2.3

Doel: spreekvaardigheid stimuleren en schrijfvaardigheid trainen. Spelling, uitspraak, intonatie en gebruik van uitdrukkingen staan hier centraal.

U leert: discussies voeren over maatschappelijke onderwerpen; over media praten; wat u leuk of niet leuk vindt op tv; instemmen, tegenspreken of twijfel uiten; gebeurtenissen beschrijven; werkzaamheden omschrijven; een sollicitatiebrief schijven en uw eigen loopbaan beschrijven.

Grammatica: u leert de “condicional” [“Trabajaría con Ana pero no tengo tiempo”], de pluscuamperfecto [“Había trabajado con Ana”], breuken, porcenten en rangtelwoorden.

 Cursisten die het boek Con gusto 2 afgerond hebben, hebben de kennis die correspondeert met niveau A2 volgens de ERK.

student 2

CONVERSATIE LES A1

Vereist: Beginniveau: U heeft boek 1 van Con gusto helemaal bestudeerd.

Doel: Spreekvaardigheid ontwikkelen en woordenschat uitbreiden. Uitspraak, intonatie en eloquentie/welsprekendheid staan hier centraal; er worden (indien nodig) grammaticale aspecten behandeld.

U leert: deel te nemen aan een eenvoudig gesprek; eenvoudige vragen te stellen en te beantwoorden, die in verband staan met een directe behoefte of een zeer vertrouwd onderwerp.

CONVERSATIE LES A2

Vereist: Beginniveau: heeft boeken 1en 2 van Con gusto bestudeerd.

Doel: Spreekvaardigheid ontwikkelen en woordenschat uitbreiden. Uitspraak, intonatie en eloquentie/welsprekendheid staan hier centraal; er worden (indien nodig) grammaticale aspecten behandeld.

U leert: over eenvoudige en alledaagse taken te communiceren en zeer korte gesprekken voeren.

CONVERSATIE LES B1

Vereist: Beginniveau:  U heeft boeken 1en 2 van Con gusto bestudeerd en de conversatie cursus A2 gevolgd.

Doel: Spreekvaardigheid ontwikkelen en woordenschat uitbreiden. Uitspraak, intonatie en eloquentie/welsprekendheid staan hier centraal; er worden (indien nodig) grammaticale aspecten behandeld.

U leert: ozichzelf in het Spaans uitdrukken in verschillende situaties in landen waar Spaans wordt gesproken; deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, uw persoonlijke belangstelling hebben of betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

CONVERSATIE LES B2

Vereist: Beginniveau: U heeft boeken 1en 2 van Con gusto bestudeerd en de conversatie cursus B1 gevolgd.

Doel: Spreekvaardigheid ontwikkelen en woordenschat uitbreiden. Uitspraak, intonatie en eloquentie/welsprekendheid staan hier centraal; er worden (indien nodig) grammaticale aspecten behandeld.

U leert: deelnemen aan een vlot gesprek met sprekers, die Spaans als moedertaal hebben;  actief deelnemen aan een discussie en hierin standpunten uiteenzetten en verdedigen binnen een vertrouwde context.

MonTueWedThuFriSatSun
9:00
10:30
19:00
20:30


 ALGEMENE VOORWAARDEN 

Hoe kunt u zich inschrijven? Click here voor het inschrijfformulier of stuur en email naar: latertulia2004@hotmail.com / wil jij direct contact met ons:  bel Mevr. Leyla Vissenberg 0165-396453 of de Heer Louis Oomen 076-5016816 voor meer informatie.

Indien u twijfelt aan het niveau, dat bij u past, kunt u informatie inwinnen en eventueel een instaptoets doen. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de coördinatrice van de cursussen: Leyla Vissenberg 0165-396453 – 06-48098560.

Café Español: Alle leerlingen zijn van harte welkom op de gezellige bijeenkomsten van “La Tertulia”. Deze worden op dinsdagavond in de even weken gehouden om 20.00 in Cafe Huis ten Halve, Kruisstraat 60 in Roosendaal. Hier kunt u vrijblijvend uw Spaans oefenen. De toegang is gratis.

Lokalen:

De lessen:

De lesse worden  gegeven in  buurthuis “De Keyenburg”,  Keijenburg 70   4702 CG  te Roosendaal.

Docenten: Bij ziekte van de docent zorgt La Tertulia voor een vervanger.

Feestdagen: In de schoolvakanties en op feestdagen vinden er geen lessen plaats.

Annuleren van cursus: Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een cursus, heeft La Tertulia het recht om een cursus te annuleren of samen te voegen met een andere groep van hetzelfde niveau. Bij annulering ontvangt u uw cursusgeld terug, ook indien u niet in staat bent deel te nemen aan de lessen op een ander dagdeel.

Restitutie van het lesgeld: Indien u voortijdig stopt met de lessen en/of om persoonlijke reden niet aanwezig kunt zijn, is restitutie van het  lesgeld  niet  mogelijk.

Kosten en betaling: De cursussen bestaan uit 15 lessen van 1 uur en 15 min. en kosten €160.- (exclusief de boeken). De boekenset “Con Gusto” 1 en 2 (1 tekstboek + CD en 1 werkboek + CD) kost eenmalig 70.- Euro en wordt dus gebruikt in de 4 opeenvolgende cursussen. Het lesgeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus naar bankrekening ABN-AMRO IBAN NL66ABNA0478769547  van La Tertulia te zijn overgemaakt. Indien u de cursus niet op tijd betaalt, zijn wij helaas genoodzaakt u de toegang tot de lessen te ontzeggen.

Deel ons met de wereldShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone